Disclaimer – klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

1. Prawa autorskie i własność intelektualna

Wszystkie treści publikowane na stronie, w tym teksty, grafiki, multimedia i inne materiały, są objęte prawem autorskim i są własnością Zielonogorski.pl lub odpowiednich podmiotów trzecich. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie tych materiałów jest surowo zabronione.

2. Ochrona znaków towarowych

Znaki towarowe, logotypy i symbole używane na portalu są zastrzeżone i stanowią własność Zielonogorski.pl lub jej partnerów biznesowych. Ich nieautoryzowane wykorzystanie jest niezgodne z prawem i może prowadzić do odpowiedzialności prawnej.

3. Dokładność i rzetelność informacji

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji publikowanych na Zielonogorski.pl. Niemniej jednak, nie gwarantujemy pełnej rzetelności tych danych i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z ich wykorzystania.

4. Linki do zewnętrznych stron

Strona może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi redakcja nie ma kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści prezentowane na tych stronach ani za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z nich.