Wskazówki etyczne

Na Zielonogorski.pl przywiązujemy wielką wagę do utrzymania kultury, gdzie przewodnie są zaufanie i najwyższe normy etyczne.

1. Przegląd etyczny

Dokument ten definiuje kluczowe zasady etyczne, które kształtują nasze codzienne decyzje i interakcje z wszystkimi interesariuszami.

2. Wartości integralności

Podkreślamy nasze zaangażowanie w rzetelność, przejrzystość w działaniu i sprawiedliwość jako fundamenty, na których opieramy wszystkie nasze operacje biznesowe.

3. Zachowania etyczne

Podajemy konkretne wytyczne, które pomagają naszym pracownikom w podejmowaniu etycznych decyzji w pracy:

    • Czy działanie to służy interesowi ogólnemu i jest zgodne z naszymi wartościami?
    • Czy moje zachowanie wzmacnia zaufanie do naszej marki?
    • Czy moje działania są transparentne i odpowiedzialne?

4. Postępowanie zgodne z prawem

Wszystkie nasze działania są prowadzone z pełnym przestrzeganiem obowiązującego prawa, co jest niezbędne dla naszej legalności i wiarygodności.

6. Angażowanie się w prawa człowieka

Stale dążymy do poprawy i ochrony praw człowieka, co jest wyrazem naszego zobowiązania do etycznego postępowania.