Regulamin Serwisu – zielonogorski.pl

Ostatnia aktualizacja: 9.04.2024

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami przed skorzystaniem z naszej usługi.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa pisane z wielkiej litery mają znaczenia zdefiniowane w dalszej części tego dokumentu. Obowiązują one zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

Definicje

Dla potrzeb tego Regulaminu:

  • Podmiot Powiązany oznacza podmiot kontrolujący, kontrolowany przez lub pod wspólną kontrolą z Użytkownikiem, gdzie kontrola oznacza posiadanie więcej niż 50% udziałów czy innych jednostek uprawnionych do głosowania.
  • Kraj odnosi się do: Polska
  • Spółka (określana jako “Spółka”, “My”, “Nas” lub “Nasza”) odnosi się do https://zielonogorski.pl/.
  • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie umożliwiające dostęp do Usługi, takie jak komputer, smartphone lub tablet.
  • Usługa odnosi się do Serwisu.
  • Warunki oznaczają Regulamin Serwisu, który stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Spółką dotyczącą korzystania z Usługi.
  • Strona internetowa oznacza zielonogorski.pl, dostępną pod https://zielonogorski.pl/.
  • Użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Usługi.

Akceptacja warunków

Uzyskując dostęp do Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na Warunki, powinien zrezygnować z dostępu do Serwisu.

Ograniczenia odpowiedzialności

Spółka nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usługi.

Prawo właściwe

Regulamin i korzystanie z Usługi podlega prawu polskiemu, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych.

Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Wszystkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: redakcja@zielonogorski.pl