Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego, funkcjonującego pod adresem: https://zielonogorski.pl/. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Zielonogorski.pl / plac Słowiański 20, 65-069, Zielona Góra. Kontakt z operatorem jest możliwy poprzez adres email: redakcja@zielonogorski.pl. Jako Administrator danych osobowych dbamy o bezpieczeństwo podanych przez Państwa danych.

2. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • Prowadzenie systemu komentarzy;
  • Realizacja zamówień i usług oferowanych w serwisie;

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w sposób następujący:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie.

3. Ochrona danych osobowych

Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Prawa użytkownika

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Informacje o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i funkcji oferowanych na stronie oraz w celu poprawy użytkowania strony. Można kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

6. Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.