16.4 C
Zielona Góra
sobota, 18 maja, 2024

Stan gospodarki w Lubuskiem w lutym 2024 roku

Wiadomości

W lutym 2024 roku odnotowano wzrost sprzedanej produkcji przemysłowej, sprzedanej produkcji w sektorze budowlanym, w tym prac budowlano-montażowych, oraz wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku 2023. Odnotowano jednak spadek w sprzedaży hurtowej. Na rynku pracy zaobserwowano roczne obniżenie średniego poziomu zatrudnienia, liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz spadek stopy bezrobocia rejestrowanego.

W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były korzystniejsze niż przed miesiącem, wśród ich opinii nadal jednak dominowały oceny negatywne. Największą poprawę opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, wśród tych jednostek oceny koniunktury były też najbardziej optymistyczne. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród przedsiębiorstw z sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej pesymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie budownictwa.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON

Według stanu na koniec lutego 2024 r. w województwie lubuskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było 131,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o blisko 3% więcej niż w lutym poprzedniego roku. Największy wzrost liczby podmiotów odnotowano ponownie w przedsiębiorstwach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą, działalnością finansową i ubezpieczeniową, a także informacją i komunikacją (po ok. 5%).

W lutym br. do rejestru wpisano 1111 nowych podmiotów, a wykreślono z niego 608 podmiotów. Na koniec tego miesiąca w rejestrze REGON 20,7 tys. jednostek miało zawieszoną działalność.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane

Rynek pracy

W lutym 2024 r. w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie wyniosło ok. 126 tys.osób i nieznacznie zmniejszyło się w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

Największy (ok. 8%) spadek przeciętnego zatrudnienia, w skali roku, odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą rynku nieruchomości. Więcej osób niż przed rokiem zatrudniali pracodawcy m.in. w sekcjach: informacja i komunikacja oraz administrowanie i działalność wspierająca. Wyższe niż przed rokiem było także przeciętne zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i gospodarką magazynową.

W końcu lutego br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 17 tys. bezrobotnych, tj. o ok. 1% mniej niż rok wcześniej. W tym czasie zmniejszyła się również stopa bezrobocia rejestrowanego, która na koniec lutego wyniosła 4,7% (wobec 4,8% przed rokiem).

Największy spadek stopy bezrobocia rejestrowanego odnotowano ponownie w powiecie zielonogórskim (o 0,9 p. proc.), natomiast wzrost w powiecie gorzowskim (o 0,4 p. proc.).

Po raz kolejny najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zaobserwowano w powiecie słubickim (2,4%), a najwyższą w powiecie strzelecko-drezdeneckim (10,1%).

W lutym 2024 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 2,8 tys. ofert zatrudnienia, to o ponad 4% mniej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Przeciętne miesięczne zatrudnienie (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Przeciętne miesięczne zatrudnienie (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wyniosło 7038,44 zł i w porównaniu z lutym 2023 r. zwiększyło się o ponad 12%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w większości obserwowanych sekcjach sektora przedsiębiorstw. Najbardziej zwiększyły się płace w firmach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o blisko 22%). Znaczny wzrost wynagrodzeń zanotowano także w zakwaterowaniu i gastronomii (o ponad 18%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w lutym 2024 r. najwyższe wynagrodzenie (przekraczające średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie o ok. 68%) zanotowano w sekcji informacja i komunikacja. Najniższy poziom płac charakteryzował jednostki zajmujące się administrowaniem i działalnością wspierającą oraz zakwaterowaniem i gastronomią. Produkcja sprzedana przemysłu

W lutym 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu ogółem wyniosła 4455,3 mln zł (w cenach bieżących), tj. o ponad 4% więcej (w cenach stałych) w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (kiedy zanotowano spadek produkcji o prawie 10%).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż produkcji zmniejszyła się o 2%.

Produkcja sprzedana przemysł (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Produkcja sprzedana przemysł (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Produkcja sprzedana przemysł (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)

Zwiększenie produkcji sprzedanej w stosunku do lutego 2023 r. odnotowano w 17 z 29 działów przemysłu w województwie. Wyższą sprzedaż odnotowały m.in. przedsiębiorstwa związane z produkcją metali (o ok. 134%) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o prawie 24%). Zmniejszenie sprzedaży zanotowano natomiast m.in. w produkcji wyrobów z metali (o ok. 13%), maszyn i urządzeń (o 8%) oraz artykułów spożywczych (o 4%).

Produkcja sprzedana budownictwa

W lutym 2024 r. produkcja sprzedana budownictwa wyniosła 357,1 mln zł (w cenach bieżących), tj. była wyższa o ok. 10% w porównaniu z lutym poprzedniego roku. Zwiększyła się także produkcja budowlano-montażowa o ok. 32% (wyniosła 105,7 mln zł).

Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)

Rynek wewnętrzny

W lutym br. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe zwiększyła się o blisko 11% w relacji do lutego 2023 r. Mniejsza była natomiast sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych – o ponad 17%, w tym w jednostkach hurtowych – o ok. 20%.

W skali roku najbardziej (o ponad 154%) zwiększyła się sprzedaż w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części. Zmniejszyła się natomiast m.in. sprzedaż w grupie tekstylia, odzież i obuwie (o ponad 53%) oraz pozostałe (o niemal 11%). Koniunktura gospodarcza

W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były korzystniejsze niż przed miesiącem, nadal jednak dominowały oceny negatywne. Największą poprawę oceny koniunktury zanotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia — wzrost wartości wskaźnika o 19,8 w porównaniu z poprzednim miesiącem. W sekcji tej oceny koniunktury były pozytywne. Z kolei w handlu hurtowym oraz transporcie i gospodarce magazynowej mimo utrzymanych niekorzystnych ocen, zaobserwowano poprawę wskaźnika koniunktury. Pozytywnie i lepiej niż w poprzednim miesiącu koniunkturę oceniły podmioty zajmujące się handlem detalicznym. Najbardziej pesymistyczne oceny odnotowano wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie budownictwa. Największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury zaobserwowano w sekcji informacji i komunikacja – o 22,7 w skali miesiąca.

Wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na pytania dot. rynku pracy najczęściej pojawiały się zdania, że na poziom wynagrodzenia w ich firmach w istotnym stopniu wpłynie sytuacja finansowa firmy oraz tzw. podwyżki inflacyjne. Czynnikiem najczęściej wskazywanym jako mający mały wpływ lub nie mający wpływu na poziom wynagrodzenia w badanych przedsiębiorstwach było utrzymanie konkurencyjnych płac.

Przedsiębiorcy badanych rodzajów działalności, mając na uwadze aktualną sytuację, w zdecydowanej większości zamierzają utrzymać zatrudnienie (w najbliższych trzech miesiącach), zarówno w przypadku pracowników relatywnie łatwych jak i relatywnie trudnych do zastąpienia, a ich decyzje odnoszące się do zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników (w najbliższych trzech miesiącach) w największym stopniu podejmowane są na podstawie bieżących danych.

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007)
Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007). Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007)

Opracowanie merytoryczne:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Dyrektor Roman Fedak

Maja Michalczyk
Maja Michalczykhttps://zielonogorski.pl/
Jako Maja Michalczyk, redaktorka Zielonogórski.pl, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do Zielonej Góry skłoniły mnie do stworzenia miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie. Od najświeższych wiadomości z regionu, przez kulturalne wydarzenia, aż po informacje o inwestycjach i kryminalnych zagadkach, pragnęłam, aby ten portal był mostem łączącym społeczność. Moja kariera rozpoczęła się od małego bloga, na którym pisałam o lokalnych NGO i akcjach charytatywnych, z czasem jednak zrozumiałam, że mogę zrobić więcej, tworząc platformę pełną ważnych treści. Praca nad portalem nauczyła mnie, jak istotna jest różnorodność tematyczna - od sportu, przez biznes, po politykę. Każdy dzień to nowe wyzwania, ale dzięki wsparciu społeczności i ciągłemu dążeniu do rozwoju, Zielonogórski.pl stale się rozwija, będąc wiernym obrazem dynamiki życia w Zielonej Górze.
- Reklama -

Wydarzenia

- Reklama -

Partnerzy

Strony internetowe Zielona GóraDoradca Finansowy Zielona GóraZäune Aus Polen - Thor GubinSkup aut Poznań MOTO-HOME

o Zielonej

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam :(

Uprzejmie prosimy o wsparcie nas poprzez wyłączenie blokad reklam.

Dziękujemy i życzymy miłej lektury :)