21.7 C
Zielona Góra
środa, 19 czerwca, 2024

Stan gospodarki w województwie lubuskim w kwietniu 2024 roku

Wiadomości

W kwietniu 2024 roku odnotowano wzrost sprzedanej produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej w porównaniu z tym samym miesiącem w 2023 roku. Spadła natomiast sprzedana produkcja w sektorze budowlanym oraz sprzedaż hurtowa. Na rynku pracy zaobserwowano roczny spadek średniego zatrudnienia oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

W maju br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były mniej korzystne niż przed miesiącem. Największe pogorszenie ocen zaobserwowano wśród podmiotów zajmujących się handlem detalicznym. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury wyrażali przedsiębiorcy prowadzący działalność w handlu hurtowym. Pogorszenie opinii zaobserwowano także w gronie podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Mimo to, wśród tych jednostek panowały najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze. Największą poprawę ocen zaobserwowano natomiast w opiniach wyrażanych przez podmioty prowadzące działalność w budownictwie.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Zdjęcie: GUS

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON

Według stanu na koniec kwietnia 2024 r. w województwie lubuskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było 131,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o blisko 3% więcej niż w kwietniu poprzedniego roku.

Największy wzrost liczby podmiotów odnotowano ponownie w przedsiębiorstwach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą oraz prowadzących działalność w informacji i komunikacji (po ok. 5%).

W kwietniu br. do rejestru wpisano 868 nowych podmiotów, a wykreślono z niego 591 podmiotów. Na koniec tego miesiąca w rejestrze REGON 20,5 tys. jednostek miało zawieszoną działalność.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane

Rynek pracy

W kwietniu 2024 r. w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie wyniosło 126 tys. osób i nieznacznie zmniejszyło się w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

Największy (ok. 13%) spadek przeciętnego zatrudnienia, w skali roku, odnotowały ponownie przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Więcej osób niż przed rokiem zatrudniali pracodawcy m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa, administrowanie i działalność wspierająca oraz zakwaterowanie i gastronomia.

W końcu kwietnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było blisko 16 tys. bezrobotnych, nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,5%, tj. pozostała na tym samym poziomie co rok wcześniej.

Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego odnotowano w 10 powiatach, w tym największy w powiecie zielonogórskim (o 0,6 p. proc.). Największy wzrost z kolei odnotowano w powiecie sulęcińskim (o 0,6 p. proc.).

W kwietniu 2024 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 2,7 tys. ofert zatrudnienia, to o ponad 41% więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Przeciętne miesięczne zatrudnienie (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Zdjęcie: GUS

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br. wyniosło 7253,95 zł i w porównaniu z kwietniem 2023 r. zwiększyło się o ponad 11%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło we wszystkich obserwowanych sekcjach sektora przedsiębiorstw. Najbardziej zwiększyły się płace w firmach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o ponad 27%). Znaczny wzrost wynagrodzeń zanotowano również w sekcjach: informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia (po ok 17%), a także w obsłudze rynku nieruchomości (o ok. 16%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w kwietniu 2024 r. najwyższe wynagrodzenie (przekraczające średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie o ok. 57%) zanotowano w sekcji informacja i komunikacja. Najniższy poziom płac charakteryzował jednostki zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią oraz administrowaniem i działalnością wspierającą. Produkcja sprzedana przemysłu

W kwietniu 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu ogółem wyniosła 4436,5 mln zł (w cenach bieżących), tj. o blisko 4% więcej (w cenach stałych) w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (kiedy zanotowano spadek produkcji o 6%).

Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Zdjęcie: GUS

Zwiększenie produkcji sprzedanej w stosunku do kwietnia 2023 r. odnotowano w 16 spośród 29 działów przemysłu w województwie. Wyższą sprzedaż odnotowały m.in. przedsiębiorstwa związane z produkcją wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po ok. 27-28%). Zmniejszenie sprzedaży zanotowano natomiast m.in. w produkcji metali (o prawie 14%) i mebli (o ponad 12%).

Produkcja sprzedana budownictwa

W kwietniu 2024 r. produkcja sprzedana budownictwa wyniosła 265,7 mln zł (w cenach bieżących), tj. była niższa o ok. 12% w porównaniu z kwietniem poprzedniego roku. Zwiększyła się natomiast produkcja budowlano-montażowa o ok. 9% (wyniosła 135,6 mln zł).

Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Zdjęcie: GUS

Rynek wewnętrzny

W kwietniu br. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe zwiększyła się o ok. 7% w relacji do kwietnia 2023 r. Mniejsza była natomiast sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych – o ponad 23%, w tym w jednostkach hurtowych – o ok. 34%.

W skali roku najbardziej (ponad 2-krotnie) zwiększyła się sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części oraz w jednostkach zajmujących się sprzedażą prasy, książek i pozostałą sprzedażą w wyspecjalizowanych sklepach. Zmniejszyła się natomiast m.in. sprzedaż w grupie tekstylia, odzież i obuwie (o prawie 41%) oraz w grupie pozostałe (o ok 22%).

Koniunktura gospodarcza

W maju br. przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem przemysłowym, handlem hurtowym i detalicznym ocenili koniunkturę niekorzystnie i bardziej pesymistycznie niż w kwietniu br.

Największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury odnotowano w handlu detalicznym – o 5,8 w skali miesiąca. Pogorszenie opinii zaobserwowano także w gronie podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Mimo to, w tej sekcji panowały najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze. Największą poprawę opinii zaobserwowano natomiast w sekcji budownictwo — wzrost wartości wskaźnika o 18,4 w porównaniu z kwietniem br.

Wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na pytania dot. inwestycji najczęściej pojawiały się zdania, że poziom inwestycji ich firm w 2024 r.’ w porównaniu z inwestycjami zrealizowanymi w poprzednim roku’ utrzyma się na tym samym poziomie.

Spadek poziomu inwestycji najczęściej przewidywali przedsiębiorcy z handlu hurtowego (ok. 36% przedsiębiorstw). Optymistyczne prognozy zakładające wzrost poziomu inwestycji wyrażane były najczęściej przez firmy działające w budownictwie (ok. 31%). Wśród przedsiębiorców, którzy mają w br. plany inwestycyjne najczęściej wskazywanym kierunkiem inwestowania ich firm były maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Przedsiębiorcy planują inwestować również w szkolenie pracowników oraz w grunty, budynki i budowle.

Na skalę inwestycji przedsiębiorstw z województwa lubuskiego, według ich właścicieli, w największym stopniu wpływają wysokie koszty realizacji inwestycji. Przedsiębiorcy wskazywali również na wysoką inflację oraz na niepewną sytuację makroekonomiczną.

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007)
Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007). Zdjęcie: GUS

Źródło danych: GUS Zielona Góra

Maja Michalczyk
Maja Michalczykhttps://zielonogorski.pl/
Jako Maja Michalczyk, redaktorka Zielonogórski.pl, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do Zielonej Góry skłoniły mnie do stworzenia miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie. Od najświeższych wiadomości z regionu, przez kulturalne wydarzenia, aż po informacje o inwestycjach i kryminalnych zagadkach, pragnęłam, aby ten portal był mostem łączącym społeczność. Moja kariera rozpoczęła się od małego bloga, na którym pisałam o lokalnych NGO i akcjach charytatywnych, z czasem jednak zrozumiałam, że mogę zrobić więcej, tworząc platformę pełną ważnych treści. Praca nad portalem nauczyła mnie, jak istotna jest różnorodność tematyczna - od sportu, przez biznes, po politykę. Każdy dzień to nowe wyzwania, ale dzięki wsparciu społeczności i ciągłemu dążeniu do rozwoju, Zielonogórski.pl stale się rozwija, będąc wiernym obrazem dynamiki życia w Zielonej Górze.
- Reklama -

Wydarzenia

- Reklama -

Partnerzy

Strony internetowe Zielona GóraDoradca Finansowy Zielona GóraZäune Aus Polen - Thor GubinSkup aut Poznań MOTO-HOME

o Zielonej

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam :(

Uprzejmie prosimy o wsparcie nas poprzez wyłączenie blokad reklam.

Dziękujemy i życzymy miłej lektury :)