13.3 C
Zielona Góra
niedziela, 19 maja, 2024

Stan gospodarki województwa lubuskiego w styczniu 2024 roku.

Wiadomości

W styczniu 2024 roku, obserwowano wzrost sprzedaży produkcji przemysłowej, produkcji w sektorze budowlanym i montażowym, a także w sprzedaży detalicznej w porównaniu do stycznia 2023 roku. Odnotowano jednak spadek w wartości sprzedanej produkcji budowlanej oraz w sprzedaży hurtowej. Na rynku pracy zaobserwowano roczny spadek zarówno w stopie bezrobocia rejestrowanego, jak i w liczbie osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

W lutym br. przedsiębiorcy z większości badanych obszarów gospodarki ocenili koniunkturę negatywnie, jednak zazwyczaj bardziej optymistycznie niż w poprzednim miesiącu. Największą poprawę ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez podmioty prowadzące działalność w przetwórstwie przemysłowym. Najbardziej optymistycznie i lepiej niż w styczniu br. koniunkturę ocenili przedsiębiorcy z sekcji informacja i komunikacja. Pogorszenie opinii zaobserwowano jedynie w gronie podmiotów zajmujących się transportem i gospodarką magazynową. Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oceniły koniunkturę na tym samym poziomie co w ubiegłym miesiącu.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON

Według stanu na koniec stycznia 2024 r. w województwie lubuskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było 130,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 2,5% więcej niż w styczniu poprzedniego roku.

Największy wzrost liczby podmiotów odnotowano ponownie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń oraz informacji i komunikacji (po ok. 6%), a także zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o ok. 5%).

W styczniu br. do rejestru wpisano 927 nowych podmiotów, a wykreślono z niego 884 podmioty. Na koniec tego miesiąca w rejestrze REGON 20,6 tys. jednostek miało zawieszoną działalność.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane. Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rynek pracy

W styczniu 2024 r. w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie wyniosło ok. 126 tys. osób i nie zmieniło się w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Niemniej jednak, można zauważyć wzrost zatrudnienia w niektórych rodzajach działalności, m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, administrowaniem i działalnością wspierającą oraz transportem i gospodarką magazynową. Spadek przeciętnego zatrudnienia zaobserwowano natomiast m.in. w przedsiębiorstwach z sekcji obsługa rynku nieruchomości, handel; naprawa pojazdów samochodowych, przemysł oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja, a także w sekcji budownictwo.

W końcu stycznia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 16,7 tys. bezrobotnych, tj. o ok. 2% mniej niż rok wcześniej. W tym czasie zmniejszyła się również stopa bezrobocia rejestrowanego, która na koniec stycznia wyniosła 4,7% (wobec 4,8% przed rokiem). Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego zanotowano w 10 powiatach, największy w powiecie zielonogórskim (o 0,9 p. proc.). Wzrost zanotowano m.in. w powiecie gorzowskim oraz w nowosolskim (odpowiednio o 0,4 i 0,3 p. proc.). Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zaobserwowano ponownie w powiecie słubickim (2,3%) natomiast najwyższą w powiecie strzelecko-drezdeneckim (10,0%).

W styczniu 2024 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 2,7 tys. ofert zatrudnienia, to o prawie 9% mniej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie

Przeciętne miesięczne zatrudnienie
Przeciętne miesięczne zatrudnienie. Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. wyniosło 7143,24 zł i w porównaniu ze styczniem 2023 r. zwiększyło się o niemal 13%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło niemal we wszystkich obserwowanych sekcjach sektora przedsiębiorstw. Najbardziej zwiększyły się płace w firmach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o niemal 30%). Znaczny wzrost wynagrodzeń zanotowano także w zakwaterowaniu i gastronomii (o 23%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w styczniu 2024 r. najwyższe wynagrodzenie (przekraczające średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie o ok. 60%) zanotowano w sekcji informacja i komunikacja. Najniższy poziom płac charakteryzował jednostki zajmujące się administrowaniem i działalnością wspierającą oraz zakwaterowaniem i gastronomią.

Produkcja sprzedana przemysłu

W styczniu 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu ogółem wyniosła 4534 mln zł (w cenach bieżących), tj. o ponad 4% więcej (w cenach stałych) w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (kiedy zanotowano spadek produkcji o prawie 7%). W odniesieniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż produkcji zwiększyła się o blisko 22%.

Produkcja sprzedana przemysłu

Produkcja sprzedana przemysłu
Produkcja sprzedana przemysłu

Zwiększenie produkcji sprzedanej w stosunku do stycznia 2023 r. odnotowano w 14 z 29 działów przemysłu w województwie. Wyższą sprzedaż odnotowały m.in. przedsiębiorstwa związane z produkcją metali (o ok. 140%) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o ponad 40%). Zmniejszenie sprzedaży zanotowano natomiast m.in. w produkcji mebli oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po ponad 21%) jak również wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o blisko 19%).

Produkcja sprzedana budownictwa

W styczniu 2024 r. produkcja sprzedana budownictwa wyniosła 274,0 mln zł (w cenach bieżących), tj. była niższa o ok. 20% w porównaniu ze styczniem poprzedniego roku. Zwiększyła się natomiast produkcja budowlano-montażowa o ok. 16% (wyniosła 72,3 mln zł).

Produkcja budowlano-montażowa

Produkcja budowlano-montażowa
Produkcja budowlano-montażowa. Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rynek wewnętrzny

W styczniu br. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe zwiększyła się o ponad 7% w relacji do stycznia 2023 r. Mniejsza była także sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych – o prawie 5%, w tym w jednostkach hurtowych – o ok. 15%. W skali roku najbardziej (o ponad 44%) zmniejszyła się sprzedaż w przedsiębiorstwach prowadzących głównie sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia. Zwiększyła się natomiast m.in. sprzedaż w firmach zajmujących się sprzedażą prasy, książek, pozostałą sprzedażą w wyspecjalizowanych sklepach (o niemal 185%).

Koniunktura gospodarcza

W lutym br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne, jednak zazwyczaj bardziej optymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Największą poprawę opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe (wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 11,1). Wśród tych jednostek oceny koniunktury były pozytywne. Pozytywnie i lepiej niż w styczniu br. koniunkturę oceniły także podmioty zajmujące się informacją i komunikacją. Pogorszenie opinii zaobserwowano jedynie w gronie podmiotów zajmujących się transportem i gospodarką magazynową (spadek wartości wskaźnika o 10,8). Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oceniły koniunkturę na tym samym poziomie co w ubiegłym miesiącu.

Wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na pytania dot. inwestycji najczęściej pojawiały się zdania, że poziom inwestycji ich firm w 2024 r. w porównaniu z inwestycjami zrealizowanymi w poprzednim roku utrzyma się na tym samym poziomie. Spadek poziomu inwestycji najczęściej przewidywali przedsiębiorcy z handlu hurtowego (ok. 38% przedsiębiorstw). Optymistyczne prognozy zakładające wzrost poziomu inwestycji wyrażane były najczęściej przez firmy działające w przetwórstwie przemysłowym (niemal 24%). Wśród przedsiębiorców, którzy mają w br. plany inwestycyjne najczęściej wskazywanym kierunkiem inwestowania ich firm były maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Przedsiębiorcy planują inwestować również w środki transportu oraz szkolenie pracowników. Na skalę inwestycji przedsiębiorstw z województwa lubuskiego, według ich właścicieli, w największym stopniu wpływają wysokie koszty realizacji inwestycji. Przedsiębiorcy wskazywali również na wysoką inflację oraz na niepewną sytuację makroekonomiczną.

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007)

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007)
Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007). Zdjęcie: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Opracowanie merytoryczne:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Maja Michalczyk
Maja Michalczykhttps://zielonogorski.pl/
Jako Maja Michalczyk, redaktorka Zielonogórski.pl, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do Zielonej Góry skłoniły mnie do stworzenia miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie. Od najświeższych wiadomości z regionu, przez kulturalne wydarzenia, aż po informacje o inwestycjach i kryminalnych zagadkach, pragnęłam, aby ten portal był mostem łączącym społeczność. Moja kariera rozpoczęła się od małego bloga, na którym pisałam o lokalnych NGO i akcjach charytatywnych, z czasem jednak zrozumiałam, że mogę zrobić więcej, tworząc platformę pełną ważnych treści. Praca nad portalem nauczyła mnie, jak istotna jest różnorodność tematyczna - od sportu, przez biznes, po politykę. Każdy dzień to nowe wyzwania, ale dzięki wsparciu społeczności i ciągłemu dążeniu do rozwoju, Zielonogórski.pl stale się rozwija, będąc wiernym obrazem dynamiki życia w Zielonej Górze.
- Reklama -

Wydarzenia

- Reklama -

Partnerzy

Strony internetowe Zielona GóraDoradca Finansowy Zielona GóraZäune Aus Polen - Thor GubinSkup aut Poznań MOTO-HOME

o Zielonej

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam :(

Uprzejmie prosimy o wsparcie nas poprzez wyłączenie blokad reklam.

Dziękujemy i życzymy miłej lektury :)