14.5 C
Zielona Góra
czwartek, 18 lipca, 2024

Gospodarcze warunki w województwie lubuskim w maju 2024 roku

Wiadomości

W maju 2024 roku odnotowano spadek sprzedanej produkcji przemysłowej i budowlanej, w tym produkcji budowlano-montażowej, a także sprzedaży hurtowej w porównaniu do maja 2023 roku. Jednocześnie zwiększyła się sprzedaż detaliczna. Na rynku pracy zaobserwowano roczny spadek średniego zatrudnienia oraz wzrost stopy bezrobocia i liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Gospodarcze warunki w województwie lubuskim w maju 2024 roku
Gospodarcze warunki w województwie lubuskim w maju 2024 roku. Zdjęcie: GUS

W czerwcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne i przeważnie gorsze niż przed miesiącem. Najbardziej pesymistyczne nastroje gospodarcze panowały wśród jednostek zajmujących się handlem hurtowym. Największe pogorszenie ocen zaobserwowano wśród podmiotów zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią. Mimo to, wśród tych jednostek oceny koniunktury były optymistyczne. Największą poprawę ocen i jednocześnie najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze odnotowano w opiniach wyrażanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w informacji i komunikacji.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON

Według stanu na koniec maja 2024 r. w województwie lubuskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było 132,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o blisko 3% więcej niż w maju ub. roku.

Największy wzrost liczby podmiotów odnotowano ponownie w przedsiębiorstwach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o prawie 6%) oraz prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji (o ok. 5%).

W maju br. do rejestru wpisano 813 nowych podmiotów, a wykreślono z niego 426 podmiotów. Na koniec tego miesiąca w rejestrze REGON 20,6 tys. jednostek miało zawieszoną działalność.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane. Zdjęcie: GUS

Rynek pracy

W maju 2024 r. w sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie wyniosło 125,5 tys. osób i nieznacznie zmniejszyło się w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

Największy (ok. 8%) spadek przeciętnego zatrudnienia, w skali roku, odnotowały ponownie przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Więcej osób niż przed rokiem zatrudniali pracodawcy m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja.

W końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 15,5 tys. bezrobotnych, nieznacznie więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,4%, tj. zwiększyła się w skali roku o 0,1 p. proc.

Wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego odnotowano w 8 powiatach, w tym największy w powiecie sulęcińskim (o 0,4 p. proc.). Największy spadek z kolei odnotowano w powiecie zielonogórskim (o 0,6 p. proc.).

Po raz kolejny najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zaobserwowano w powiecie słubickim (1,9%), a najwyższą w powiecie strzelecko-drezdeneckim (8,8%).

W maju 2024 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 2,5 tys. ofert zatrudnienia, to o ponad 16% mniej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Przeciętne miesięczne zatrudnienie (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Zdjęcie: GUS

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 7224,58 zł i w porównaniu z majem 2023 r. zwiększyło się o ponad 12%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło we wszystkich obserwowanych sekcjach sektora przedsiębiorstw. Najbardziej zwiększyły się płace w firmach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o ponad 24%). Znaczny wzrost wynagrodzeń zanotowano również w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 16%), obsługa rynku nieruchomości (o ok. 15%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o blisko 14%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w maju 2024 r. najwyższe wynagrodzenie

(przekraczające średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie o ok. 58%) zanotowano w sekcji informacja i komunikacja. Najniższy poziom płac charakteryzował jednostki zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią oraz administrowaniem i działalnością wspierającą.

Produkcja sprzedana przemysłu

W maju 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu ogółem wyniosła 4171,7 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 5% mniej (w cenach stałych) w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (kiedy zanotowano spadek produkcji o prawie 7%).

Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Zdjęcie: GUS

Zmniejszenie produkcji sprzedanej w stosunku do maja 2023 r. odnotowano w 16 spośród 29 działów przemysłu w województwie. Niższą sprzedaż odnotowały m.in. przedsiębiorstwa związane z produkcją metali (o ok. 20%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o ok 17%) oraz maszyn i urządzeń (o prawie 15%). Zwiększenie sprzedaży zanotowano natomiast m.in. w: produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o ponad 10%) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o ok. 4%).

Produkcja sprzedana budownictwa

W maju 2024 r. produkcja sprzedana budownictwa wyniosła 211,2 mln zł (w cenach bieżących), tj. była niższa o ok. 32% w porównaniu z majem ub. roku. Zmniejszyła się także produkcja budowlano-montażowa o ok. 22% (wyniosła 88,1 mln zł).

Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Zdjęcie: GUS

Rynek wewnętrzny

W maju br. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe zwiększyła się o ok. 2% w relacji do maja 2023 r. Mniejsza była natomiast sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych – o 26%, w tym w jednostkach hurtowych – o ponad 34%.

W skali roku najbardziej (prawie 2-krotnie) zwiększyła się sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części.

Wyższa niż przed rokiem była także sprzedaż prasy, książek i pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o ponad 60%). Zmniejszyła się natomiast m.in. sprzedaż w grupie tekstylia, odzież i obuwie (o ponad 48%) oraz w grupie pozostałe (o ok. 18%).

Koniunktura gospodarcza

W czerwcu br. w większości badanych obszarów gospodarki przedsiębiorcy ocenili koniunkturę negatywnie, zazwyczaj mniej korzystnie niż w ubiegłym miesiącu. Najbardziej pesymistyczne nastroje gospodarcze panowały wśród jednostek zajmujących się handlem hurtowym. Największe pogorszenie ocen odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 26,2 pkt. w skali miesiąca). Wśród tych jednostek oceny koniunktury były jednak pozytywne. Największą poprawę ocen (wzrost wartości wskaźnika o 38,9 pkt.) i jednocześnie najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze odnotowano w opiniach wyrażanych przez podmioty prowadzące działalność w informacji i komunikacji.

Przedsiębiorcy badanych rodzajów działalności, mając na uwadze aktualną sytuację, w zdecydowanej większości zamierzają utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie (w najbliższych trzech miesiącach), zarówno w przypadku pracowników relatywnie łatwych jak i relatywnie trudnych do zastąpienia. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności najwięcej przedsiębiorców niezmiennie uważało, że na poziom wynagrodzenia w ich firmach w istotnym stopniu wpływa sytuacja finansowa firmy. Taką opinię wyraziło m.in. ponad 72% przedsiębiorców z handlu hurtowego oraz ok. 57% z firm budowlanych. Drugim istotnym czynnikiem były tzw. podwyżki inflacyjne, najczęściej wymieniane przez przedsiębiorstwa z przetwórstwa przemysłowego (58%) i handlu hurtowego (50%).

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD)
Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD). Zdjęcie: GUS
Maja Michalczyk
Maja Michalczykhttps://zielonogorski.pl/
Jako Maja Michalczyk, redaktorka Zielonogórski.pl, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do Zielonej Góry skłoniły mnie do stworzenia miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie. Od najświeższych wiadomości z regionu, przez kulturalne wydarzenia, aż po informacje o inwestycjach i kryminalnych zagadkach, pragnęłam, aby ten portal był mostem łączącym społeczność. Moja kariera rozpoczęła się od małego bloga, na którym pisałam o lokalnych NGO i akcjach charytatywnych, z czasem jednak zrozumiałam, że mogę zrobić więcej, tworząc platformę pełną ważnych treści. Praca nad portalem nauczyła mnie, jak istotna jest różnorodność tematyczna - od sportu, przez biznes, po politykę. Każdy dzień to nowe wyzwania, ale dzięki wsparciu społeczności i ciągłemu dążeniu do rozwoju, Zielonogórski.pl stale się rozwija, będąc wiernym obrazem dynamiki życia w Zielonej Górze.
- Reklama -

Wydarzenia

- Reklama -

Partnerzy

Strony internetowe Zielona GóraDoradca Finansowy Zielona GóraZäune Aus Polen - Thor GubinSkup aut Poznań MOTO-HOME

o Zielonej

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam :(

Uprzejmie prosimy o wsparcie nas poprzez wyłączenie blokad reklam.

Dziękujemy i życzymy miłej lektury :)