24.4 C
Zielona Góra
czwartek, 16 maja, 2024

Popyt na zatrudnienie w województwie lubuskim w roku 2023

Wiadomości

Pod koniec 2023 roku, w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim, odnotowano spadek liczby zajętych miejsc pracy. W ciągu roku zmalała również liczba dostępnych oraz nowo utworzonych miejsc pracy, a także liczba miejsc pracy, które zostały zlikwidowane.

Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną na formularzu Z-05. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej zatrudniające przynajmniej jedną osobę.

W końcu 2023 r. w województwie lubuskim odnotowano 2,7 tys. wolnych miejsc pracy. Było to o 7,1% mniej niż w końcu 2022 r. Wskaźnik wolnych miejsc pracy w 2023 r. wyniósł 1,1%.

W 2023 r. utworzono 9,4 tys. nowych miejsc pracy, a zlikwidowano 5,4 tys. miejsc pracy.

Obsadzone i wolne miejsca pracy w 2023 r.

Zrealizowany popyt na pracę określany jest liczbą obsadzonych miejsc pracy, których w końcu 2023 r w województwie lubuskim było 254,5 tys. Oznacza to spadek w skali roku o 4,3%.

Ponad połowa obsadzonych miejsc pracy (54,1%) znajdowała się w podmiotach skupiających 50 i więcej osób pracujących. Spośród ogólnej liczby obsadzonych miejsc pracy 71,8% znajdowało się w podmiotach należących do sektora prywatnego.

W końcu 2023 r. w badanych jednostkach było 2,7 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 7,1% mniej niż w końcu poprzedniego roku.

Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy znajdowało się w podmiotach skupiających do 9, a także 50 i więcej osób pracujących (odpowiednio 40,9% oraz 40,7%). Spośród ogólnej liczby wolnych miejsc pracy 82,6% znajdowało się w podmiotach należących do sektora prywatnego.

Struktura miejsc pracy według wielkości podmiotów w 2023 r.
Struktura miejsc pracy według wielkości podmiotów w 2023 r. Źródło: GUS

Jedną z miar oceny sytuacji na rynku pracy pod kątem zgłaszanego popytu na pracę jest wskaźnik wolnych miejsc pracy, określający udział wolnych miejsc pracy w sumie zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy w danym okresie. W 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 1,1%, tj. tyle samo, co przed rokiem.

Struktura obsadzonych miejsc pracy według rodzaju prowadzonej działalności w końcu 2023 r. była zbliżona do obserwowanej w poprzednim roku. Najwięcej obsadzonych miejsc pracy (27,7% ogółu obsadzonych miejsc pracy) było w podmiotach przetwórstwa przemysłowego. Istotny udział w strukturze obsadzonych miejsc pracy miały także miejsca pracy w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 13,4%.

Z kolei najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej (35,2%) Znaczny odsetek (tj. 27,4% wolnych miejsc pracy) odnotowano w przetwórstwie przemysłowym.

Biorąc pod uwagę miejsca pracy według wielkich grup zawodów1 w końcu 2023 r. najwięcej obsadzonych miejsc pracy znajdowało się w grupie specjalistów – 19,6% ogółu obsadzonych miejsc w województwie. Nieobsadzone miejsca pracy dla tej grupy zawodów stanowiły 14,6% ogółu nieobsadzonych miejsc pracy w województwie. W porównaniu z 2022 r. liczba obsadzonych miejsc pracy w tej grupie zmniejszyła się o 3,7%, natomiast liczba wolnych miejsc pracy zwiększyła się o 2,6%.

Znaczną część obsadzonych miejsc pracy (16,6%) oraz wolnych miejsc pracy (43,5%) zanotowano w grupie operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń.

W porównaniu z 2022 r. liczba obsadzonych miejsc pracy utrzymała się na zbliżonym poziomie (wzrost o 0,2%), natomiast liczba wolnych miejsc pracy zwiększyła się o 42,2%. 1 Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) — wprowadzona została rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145 z późn. zm.).3

Miejsca pracy według wybranych wielkich grup zawodów w 2023 r.
Miejsca pracy według wybranych wielkich grup zawodów w 2023 r. Zdjęcie: GUS

Stan w dniu 31 grudnia

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy w 2023 r.

Badanie popytu na pracę pozwala na analizę sytuacji na rynku pracy pod kątem nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy. W 2023 r. w województwie lubuskim utworzono 9,4 tys. nowych miejsc pracy, a zlikwidowano 5,4 tys. miejsc. W efekcie tych zmian w ciągu roku przybyło 4,0 tys. miejsc pracy.

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy
Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy. Źródło: GUS

Stopień dostosowywania się rynku pracy do zgłaszanego popytu na pracę odzwierciedla relacja liczby nowo utworzonych miejsc pracy do liczby miejsc zlikwidowanych w danym okresie. W 2023 r. na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadło 1,7 nowo utworzonych miejsc pracy (przed rokiem 2,1 miejsc).

W 2023 r., pomimo spadku w skali roku liczby nowo utworzonych miejsc pracy nadal notowano ich nadwyżkę nad zlikwidowanymi.

Relacja liczby nowo utworzonych miejsc pracy do liczby zlikwidowanych miejsc pracy
Relacja liczby nowo utworzonych miejsc pracy do liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Źródło: GUS

W układzie sekcji PKD najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w podmiotach zajmujących się handlem; naprawą pojazdów samochodowych (1,9 tys. miejsc pracy). Liczba ta była zbliżona do odnotowanej w roku poprzednim. W omawianym okresie w tej sekcji zlikwidowano 1,3 tys. miejsc pracy, tj. mniej niż w poprzednim roku o 2,6%. Na jedno zlikwidowane miejsce pracy w tej sekcji przypadało 1,5 miejsc nowo utworzonych.

Nowo utworzonych miejsc pracy w przetwórstwie przemysłowym w 2023 r. było 1,4 tys., zaś zlikwidowanych miejsc pracy — 1,0 tys. Na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadało 1,4 nowo utworzonych miejsc pracy.

W 2023 r. najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy na jedno miejsce zlikwidowane przypadało w sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (8,1 miejsc), tj. o 5,0 miejsc więcej niż w 2022 r.

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD w 2023 r.
Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD w 2023 r. Zdjęcie: GUS

Źródło danych: GUS

Maja Michalczyk
Maja Michalczykhttps://zielonogorski.pl/
Jako Maja Michalczyk, redaktorka Zielonogórski.pl, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do Zielonej Góry skłoniły mnie do stworzenia miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie. Od najświeższych wiadomości z regionu, przez kulturalne wydarzenia, aż po informacje o inwestycjach i kryminalnych zagadkach, pragnęłam, aby ten portal był mostem łączącym społeczność. Moja kariera rozpoczęła się od małego bloga, na którym pisałam o lokalnych NGO i akcjach charytatywnych, z czasem jednak zrozumiałam, że mogę zrobić więcej, tworząc platformę pełną ważnych treści. Praca nad portalem nauczyła mnie, jak istotna jest różnorodność tematyczna - od sportu, przez biznes, po politykę. Każdy dzień to nowe wyzwania, ale dzięki wsparciu społeczności i ciągłemu dążeniu do rozwoju, Zielonogórski.pl stale się rozwija, będąc wiernym obrazem dynamiki życia w Zielonej Górze.
- Reklama -

Wydarzenia

- Reklama -

Partnerzy

Strony internetowe Zielona GóraDoradca Finansowy Zielona GóraZäune Aus Polen - Thor GubinSkup aut Poznań MOTO-HOME

o Zielonej

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam :(

Uprzejmie prosimy o wsparcie nas poprzez wyłączenie blokad reklam.

Dziękujemy i życzymy miłej lektury :)