13.4 C
Zielona Góra
środa, 19 czerwca, 2024

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2023 r.

Wiadomości

W grudniu 2023 roku, w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano spadek sprzedanej produkcji w przemyśle, budownictwie (włączając w to produkcję budowlano-montażową) oraz w sprzedaży detalicznej i hurtowej. Na rynku pracy zaobserwowano roczny spadek stopy bezrobocia, przeciętnego zatrudnienia, a także liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.

W styczniu br. przedsiębiorcy z większości badanych obszarów gospodarki ocenili koniunkturę negatywnie i zazwyczaj bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Największe pogorszenie ocen zaobserwowano wśród podmiotów zajmujących się handlem detalicznym. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury wyrażali przedsiębiorcy prowadzący działalność w budownictwie. Mimo utrzymanych niekorzystnych ocen, poprawę opinii zaobserwowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Pozytywnie i lepiej niż w poprzednim miesiącu ocenili koniunkturę jedynie przedsiębiorcy zajmujący się informacją i komunikacją.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON Według stanu na koniec grudnia 2023 r. w województwie lubuskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było 130,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o ok. 3% więcej niż w grudniu poprzedniego roku. Największy wzrost liczby podmiotów odnotowano ponownie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń oraz informacji i komunikacji (po ok. 7%), a także zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o ok. 6%). W grudniu ub.r. do rejestru wpisano 577 nowych podmiotów, a wykreślono z niego 519 podmiotów. Na koniec tego miesiąca w rejestrze REGON 20,1 tys. jednostek miało zawieszoną działalność.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON nowo zarejestrowane i wyrejestrowane. Źródło: zielonagora.stat.gov.pl

RAPORT
SYTUACJA GOSPODARCZA
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
grudzień 2023

Rynek pracy

W grudniu 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło ok. 126 tys. osób i zmniejszyło się w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (o ponad 2%). Największy (o ok. 13%) spadek przeciętnego zatrudnienia, w skali roku, odnotowały ponownie przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Więcej osób niż w grudniu 2022 r. zatrudniali pracodawcy m.in. w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja oraz transport i gospodarka magazynowa, a także administrowanie i działalność wspierająca. W końcu grudnia 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 15,4 tys. bezrobotnych, tj. o ok. 2% mniej niż rok wcześniej. W tym czasie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,3% (wobec 4,4% przed rokiem). Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego zanotowano w 8 powiatach, największy w powiecie żagańskim (o 1,0 p. proc.). Wzrost zanotowano m.in. w powiecie nowosolskim oraz w Zielonej Górze (odpowiednio o 0,4 i 0,3 p. proc.). Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zaobserwowano ponownie w powiecie słubickim oraz w Gorzowie Wlkp. (po 2,2%), natomiast najwyższą w powiecie strzelecko-drezdeneckim (8,9%). W grudniu 2023 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1,3 tys. ofert zatrudnienia, to o ponad 20% więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Przeciętne miesięczne zatrudnienie (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100) Źródło: zielonagora.stat.gov.pl

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. wyniosło 7121,18 zł i w porównaniu z grudniem 2022 r. zwiększyło się o 6,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło niemal we wszystkich obserwowanych sekcjach sektora przedsiębiorstw. Najbardziej zwiększyły się płace w firmach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o ponad 15%). Znaczny wzrost wynagrodzeń zanotowano także w budownictwie (o ok. 8%). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w grudniu 2023 r. najwyższe wynagrodzenie (przekraczające średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie o ok. 55%) zanotowano w sekcji informacja i komunikacja. Najniższy poziom płac charakteryzował jednostki zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią oraz administrowaniem i działalnością wspierającą.

Produkcja sprzedana przemysłu

W grudniu 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu ogółem wyniosła 3784,2 mln zł (w cenach bieżących), tj. o niemal 8% mniej (w cenach stałych) w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (kiedy zanotowano spadek produkcji o prawie 5%). W odniesieniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż produkcji zmniejszyła się o ponad 25% (w cenach stałych).

Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Produkcja sprzedana przemysłu (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Źródło: zielonagora.stat.gov.pl

Zmniejszenie produkcji sprzedanej w stosunku do grudnia 2022 r. odnotowano w 21 z 29 działów przemysłu w województwie. Niższą sprzedaż odnotowały m.in. przedsiębiorstwa związane z produkcją wyrobów z metali (o ok. 17%) oraz maszyn i urządzeń (o prawie 12%). Zwiększenie sprzedaży zanotowano natomiast m.in. w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o ok. 11%) oraz papieru i wyrobów z papieru (o ok. 7%).

Produkcja sprzedana budownictwa

W grudniu 2023 r. produkcja sprzedana budownictwa wyniosła 426,9 mln zł (w cenach bieżących), tj. była niższa o niemal 36% w porównaniu z grudniem poprzedniego roku. Zmniejszyła się także produkcja budowlano-montażowa o 12% (wyniosła 205,6 mln zł).

Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100)
Produkcja budowlano-montażowa (analogiczny miesiąc roku poprzedniego =100). Źródło: zielonagora.stat.gov.pl

Rynek wewnętrzny

W grudniu 2023 r. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe zmniejszyła się o ponad 23% w relacji do grudnia 2022 r. Mniejsza była także sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych – o ponad 4%, w tym w jednostkach hurtowych – o ok. 11%. W skali roku najbardziej (o ponad 63%) zmniejszyła się sprzedaż w przedsiębiorstwach prowadzących głównie sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia. Niższa niż przed rokiem była także m.in. pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o niemal 38%). Zwiększyła się natomiast m.in. sprzedaż w firmach zajmujących się sprzedażą farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o niemal 49%).

Koniunktura gospodarcza

W styczniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne i zazwyczaj bardziej pesymistyczne niż w poprzednim miesiącu. Największe pogorszenie opinii zaobserwowano wśród podmiotów zajmujących się handlem detalicznym – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 7,7 w porównaniu z grudniem ub. roku. Najbardziej pesymistyczne oceny wyrażały jednostki z sekcji budownictwo. Mimo utrzymanych niekorzystnych ocen, poprawę opinii zaobserwowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa – wzrost wartości wskaźnika o 1,8 w skali miesiąca. Pozytywnie i lepiej niż w grudniu ub. roku ocenili koniunkturę tylko przedsiębiorcy zajmujący się informacją i komunikacją. Przedsiębiorcy badanych obszarów gospodarki niezmiennie uważają, że trwająca wojna w Ukrainie nie powoduje negatywnych skutków lub stanowi nieznaczne zagrożenie dla ich firm. Przedstawiciele większości badanych przedsiębiorstw, oceniając negatywny wpływ wojny na działalność firmy, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wskazywali, że przede wszystkim powoduje ona wzrost kosztów. Przedstawiciele badanych rodzajów działalności w większości byli zdania, że zarówno w krótkim okresie (1–3 miesiące), jak i w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ceny usług, materiałów i surowców wykorzystywanych przez ich firmy w ramach prowadzonej działalności będą wzrastać wolniej niż obecnie. Według przedsiębiorców we wszystkich obszarach działalności, na funkcjonowanie firm w najbliższym kwartale w największym stopniu wpłyną koszty zatrudnienia. W dalszej kolejności firmy wskazywały na wzrost cen energii i paliw, na wysokie ceny komponentów i usług oraz wzrost cen czynszu, najmu lokali, itp.

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007)
Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007). Źródło: zielonagora.stat.gov.pl

Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Dyrektor Roman Fedak

Maja Michalczyk
Maja Michalczykhttps://zielonogorski.pl/
Jako Maja Michalczyk, redaktorka Zielonogórski.pl, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do Zielonej Góry skłoniły mnie do stworzenia miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie. Od najświeższych wiadomości z regionu, przez kulturalne wydarzenia, aż po informacje o inwestycjach i kryminalnych zagadkach, pragnęłam, aby ten portal był mostem łączącym społeczność. Moja kariera rozpoczęła się od małego bloga, na którym pisałam o lokalnych NGO i akcjach charytatywnych, z czasem jednak zrozumiałam, że mogę zrobić więcej, tworząc platformę pełną ważnych treści. Praca nad portalem nauczyła mnie, jak istotna jest różnorodność tematyczna - od sportu, przez biznes, po politykę. Każdy dzień to nowe wyzwania, ale dzięki wsparciu społeczności i ciągłemu dążeniu do rozwoju, Zielonogórski.pl stale się rozwija, będąc wiernym obrazem dynamiki życia w Zielonej Górze.
- Reklama -

Wydarzenia

- Reklama -

Partnerzy

Strony internetowe Zielona GóraDoradca Finansowy Zielona GóraZäune Aus Polen - Thor GubinSkup aut Poznań MOTO-HOME

o Zielonej

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam :(

Uprzejmie prosimy o wsparcie nas poprzez wyłączenie blokad reklam.

Dziękujemy i życzymy miłej lektury :)