25.4 C
Zielona Góra
środa, 7 czerwca, 2023

Lubuskie Talenty: przyznano stypendia dla młodych Lubuszan

Wiadomości

„Lubuskie Talenty – program stypendialny” realizuje Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W tym roku odbyła się jego trzecia edycja, a Urząd Marszałkowski właśnie opublikował listę stypendystów na rok 2021/2022.

Lubuskie Talenty stypendia dla młodych

Jak informuje UM w tegorocznej edycji, napłynęło 700 zgłoszeń. Stypendium wyróżniono 149 uczniów ze szkół podstawowych i 209 z liceów. Jest to, jak podkreśla wicemarszałek Łukasz Porycki, największy i najbardziej prestiżowy program stypendialny dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i klas I-III liceów ogólnokształcących w historii województwa. Lubuskie Talenty to program, który jest skierowany głównie do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych. Program daje możliwość wyrównania szans uczniom w województwie lubuskim, aby mogli rozwijać swoje pasje. Nagrodzeni otrzymają stypendia w wysokości 600 zł (dla szkół podstawowych) i 800 zł (dla liceum) co miesiąc. W tym roku zarząd województwa zdecydował się nagrodzić więcej stypendystów. Z dotychczasowych 140 nagród dla szkół podstawowych, przyznano 149. W przypadku liceów liczbę powiększono do 209 z 200.

Lubuskie Talenty kryteria

Nagrodzeni uczniowie musieli wykazać się nieprzeciętną wiedzą. Jednym z niezbędnych kryteriów było uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (2020/2021) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33. Dodatkowo na zakończenie poprzedniego roku szkolnego, średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33. Ponadto o stypendia mogli ubiegać się tylko uczniowie szkół z województwa lubuskiego, którzy nie pobierają już innego stypendium współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego. Dodatkowymi kryteriami było:

  • zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2021/2022, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowych
  • posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • status rodziny wielodzietnej

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy. Lista stypendystów dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Zobacz także: Lubuski Teatr zbiera rzeczy dla uchodźców

- Reklama -

Wydarzenia

- Reklama -

o Zielonej