6.4 C
Zielona Góra
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Stowarzyszenie księgowych Zielona Góra – czym jest?

Wiadomości

Stowarzyszenie księgowych Zielona Góra jest okręgowym oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, czyli ogólnokrajowej organizacji zrzeszających księgowych i pracowników biur rachunkowych w Polsce. W jakim celu powstało stowarzyszenie? Kto może zostać członkiem? Jakie są podstawowe zadania? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu!

Stowarzyszenie księgowych Zielona Góra – czym się zajmuje?

Oddział Wojewódzki SKwP w Zielonej Górze, został powołany w 1957 roku, a pierwszym prezesem Zarządu został Jan Sałaciński. Przez lata placówka rozwijała swoje kompetencje angażując się m.in.: we wspieranie edukacji młodych ekonomistów, organizowanie olimpiady dla uczniów oraz powołanie Koła Młodego Księgowego. W 2011 roku, stowarzyszenie księgowych w Zielonej Górze uzyskało akredytacje na prowadzenie podstawowych szkoleń oraz kursów dla księgowych. Obecnie funkcję prezesa pełni Bolesław Tatarzycki, wiceprezesem jest Janusz Hejnowicz, rolę sekretarza wykonuje Stanisław Kozakiewicz, zaś skarbnika Janina Lenkiewicz.

Stowarzyszenie księgowych Zielona Góra cele i zadania

Stowarzyszenie księgowych zrzesza osoby, które zajmują się księgowością, rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi. Dzięki temu umożliwia ono swoim członkom pozyskiwać wiedzę i nabywać nowych umiejętności, doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem. Ponadto propagowana jest dobra praktyka i zasady etyczne, a także poszanowanie interesu publicznego.

Cele stowarzyszenia księgowych w Zielonej Górze:

 • Działalność oświatowa, w szczególności przygotowanie do zawodu i ustawicznego doskonalenia kwalifikacji w celu prawidłowego wykonywania zawodu księgowego oraz innych zawodów związanych z rachunkowością.
 • Krzewienie godności i wspólnoty zawodowej, popularyzacja znaczenia zawodu księgowego oraz innych zawodów związanych z rachunkowością. Stowarzyszenie broni praw, godności i interesów swoich członków.
 • Tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia poziomu etyki i znaczenia wykonywanego przez członków stowarzyszenia zawodu.
 • Doskonalenie praktyki księgowości oraz rachunkowości i dziedzin pokrewnych, rozwój teorii.
 • Popularyzowanie europejskich i światowych rozwiązań w zakresie rachunkowości.

Jak stowarzyszenie księgowych Zielona Góra realizuje swoje cele?

 • Prowadzenie działalności oświatowej: przygotowywanie do zawodu, form działalności edukacyjnej, informacyjnej, konsultacyjnej celem doskonalenia kwalifikacji z dziedziny rachunkowości i pokrewnych.
 • Ustalanie i propagowanie zasad etyki zawodowej, a także troska nad ich przestrzeganiem przez członków stowarzyszenia.
 • Prowadzenie działań związanych z krzewieniem godności zawodowej zgodnie z powszechnymi zasadami obowiązującego prawa, dobrej praktyki zawodowej i etyki.
 • Ochrona praw i interesów członków stowarzyszenia.
 • Inspirowanie i rozwijanie działalności celem upowszechnienia nowoczesnych metod w zakresie prowadzenia rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej.
 • Prowadzenie bibliotek, przygotowanie oraz upowszechnianie informacji zawodowych, organizowanie odczytów, konferencji, debat i innych działań umożliwiających realizację celów statutowych.
 • Współpraca ze szkołami wyższymi i zawodowymi w zakresie nauczania rachunkowości i dziedzin pokrewnych.
 • Wspieranie prac badawczych i naukowych, przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia.
 • Wspieranie inicjatyw organizowanych przez młodych księgowych, członków kół studenckich i uczniowskich związanych z rachunkowością.
 • Wykonywanie ekspertyz, opinii i ocen publikacji zawodowych i prac naukowych oraz ich wydawanie.
 • Stała współpraca z organami państwowymi i samorządami terytorialnymi oraz zawodowymi, a także organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi, działającymi w zakresie działań zbieżnych z celami stowarzyszenia.
 • Współpraca z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie komunikacji z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, a także przynależność do europejskich i światowych stowarzyszeń księgowych i audytorów.
 • Prowadzenie różnych form integracji zawodowej księgowych.
 • Przedstawienie organom samorządu terytorialnego i organom państwowym stanowisk oraz wniosków w przedmiocie spraw, które objęte są celami stowarzyszenia.
 • Wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe oraz organy samorządu terytorialnego.
Stowarzyszenie Księgowych Zielona Góra
Stowarzyszenie Księgowych Zielona Góra/ foto: canva.com

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia księgowych w Zielonej Górze?

Kto może zostać członkiem stowarzyszenia? Osoba lub jednostka organizacyjna (np. firma) może zostać członkiem zwyczajnym lub wspierającym.

 • Członek zwyczajny – kto może nim zostać?
  • Pracownicy finansowo-księgowi;
  • Pracownicy przetwarzania danych rachunkowości;
  • Biegli rewidenci, dyplomowani biegli księgowi, rewidenci księgowi, inni pracownicy rewizji i kontroli gospodarczej i finansowej;
  • Nauczyciele i pracownicy nauki w dziedzinie finansów, rachunkowości, przetwarzania danych, analiz gospodarczych i innych dyscyplin pokrewnych;
  • Pracownicy banków i innych jednostek doradczych i opiniotwórczych;
  • Pracownicy skarbowości;
  • Doradcy podatkowi;
  • Studenci oraz uczniowie kierunków związanych z rachunkowością i finansami.
 • Członek wspierający – to osoba prawna lub fizyczna, organizacja lub instytucja, która jest zainteresowana działalnością stowarzyszenia księgowych Zielona Góra. Członek wspierający działa w stowarzyszenia za pośrednictwem przedstawiciela, który może być członkiem zwyczajnym.

Osoby zainteresowane członkostwem, muszą spełnić wymogi formalne, jakie są określone w statucie stowarzyszenia oraz wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją w zielonogórskim oddziale. Po zapoznaniu się z wnioskiem, zarząd wydaje decyzje o członkostwie.

Stowarzyszenie księgowych Zielona Góra – podnoszenie kwalifikacji

Jednym z celów stowarzyszenia jest wspieranie swoich członków w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Instytucja prowadzi szereg szkoleń z zakresu księgowości oraz rachunkowości i dziedzin pokrewnych. Ponadto zwraca uwagę na konieczność zdefiniowania zawodu księgowego i braku wymagań wobec osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się księgowością, rachunkowością, kadrami i podatkami. Brak określonych wymagań, jak zauważa stowarzyszenie księgowych w Polsce, nie sprzyja księgowym. Dlatego prowadzi szereg dyskusji w tym temacie, organizuje ankiety opiniotwórcze, ale przede wszystkim szerzy i popularyzuje wiedzę na temat dobrych praktyk rynkowych. Jedną z form przekazu jest wydawany przez stowarzyszenie kwartalnik Świat Księgowych.

Praca dla księgowych w Zielonej Górze

Stowarzyszenie księgowych Zielona Góra, umieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat wolnych stanowisk pracy dla księgowych w Zielonej Górze. Pracodawcy poszukujący pracowników, mogą przesyłać swoje ogłoszenie drogą elektroniczną do biura stowarzyszenia księgowych w Zielonej Górze, na adres biuro@zgora.skwp.pl.

Artykuł powstał przy współpracy z ksiegowagdansk.com

Maja Michalczyk
Maja Michalczykhttps://zielonogorski.pl/
Jako Maja Michalczyk, redaktorka Zielonogórski.pl, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do Zielonej Góry skłoniły mnie do stworzenia miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie. Od najświeższych wiadomości z regionu, przez kulturalne wydarzenia, aż po informacje o inwestycjach i kryminalnych zagadkach, pragnęłam, aby ten portal był mostem łączącym społeczność. Moja kariera rozpoczęła się od małego bloga, na którym pisałam o lokalnych NGO i akcjach charytatywnych, z czasem jednak zrozumiałam, że mogę zrobić więcej, tworząc platformę pełną ważnych treści. Praca nad portalem nauczyła mnie, jak istotna jest różnorodność tematyczna - od sportu, przez biznes, po politykę. Każdy dzień to nowe wyzwania, ale dzięki wsparciu społeczności i ciągłemu dążeniu do rozwoju, Zielonogórski.pl stale się rozwija, będąc wiernym obrazem dynamiki życia w Zielonej Górze.
- Reklama -

Wydarzenia

- Reklama -

Partnerzy

Strony internetowe Zielona GóraDoradca Finansowy Zielona GóraZäune Aus Polen - Thor GubinSkup aut Poznań MOTO-HOME

o Zielonej

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam :(

Uprzejmie prosimy o wsparcie nas poprzez wyłączenie blokad reklam.

Dziękujemy i życzymy miłej lektury :)